28/02/10 - 14:04

De werking van TSZ

Zwemclub Temse Scheldezwemmers werd opgericht in maart 1970 en bestaat intussen meer dan 35 jaar. Zij heeft zich in die tijd geprofileerd bij de betere sportclubs in onze gemeente met een bijzondere jeugdwerking en de betere middenmoot op Provinciaal en Vlaams niveau.
TSZ is aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie (VZF) en de Koninklijke Belgische Zwembond (KBZB).

Algemene Doelstelling

Onze doelstelling bestaat erin, een sportieve vrijetijdsbesteding in clubverband aan te bieden aan jeugd en volwassenen, gaande van de eerste zwemlessen, over het aanleren van de verschillende zwemslagen tot en met topsport.
In onze vereniging primeert de kwaliteit boven de kwantiteit.  We werken voornamelijk met gekwalificeerde lesgevers en streven er naar om onze medewerkers maximaal op te leiden.  TSZ stelt hen in staat om deel te nemen aan bijscholingen door de Vlaamse trainersschool (VTS) en BLOSO.
Naast zwemlessen organiseren we ook nevenactiviteiten waaraan elk lid, van watergewenning tot volwassenen kan deelnemen.  Stages voor de jeugd behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Strategische doelstelling

TSZ wil op korte termijn de zwemschool optimaliseren en vanuit de zwemschool jaarlijks nieuwe compititiezwemmers afleveren aan de compititiegroep.
Op nationaal niveau willen we aansluiting krijgen met de top 10 van BelgiĆ«.  Op provinciale en nationale kampioenschappen jaarlijks medailles behalen en iedere zwemmer op zijn of haar niveau laten presteren.
Op middenlange termijn (2012) willen we de huidige structuur optimaliseren, waarbij ook het bestuur wordt uitgebreid met gemotiveerde en vakkundige mensen.  Verder willen we dat er een permanente doorstroom van talentvolle zwemmers naar het nationaal en/of internationaal niveau wordt gerealiseerd.
Op lange termijn willen we de club laten fungeren als club van het waasland, met talentvolle zwemmers uit de regio.Alles met het oog op deelnames aan grote tornooien (EK, WK, OS, ...).
Het uiteindelijke doel is topsport te leveren in het waasland met TSZ als voortrekker.

 

Sponsors