08/05/17 - 17:28

Aanpassing Huishoudelijk reglement

We hebben ons Huishoudelijk Reglement in een nieuw jasje gestoken.  Het oude reglement was een beetje verouderd (bvb. doktersbriefjes bij forfaits, etc.) en er waren een aantal tekortkomingen.


Eén zinnetje klinkt misschien verouderd maar toch hebben we met opzet het behouden ‘DRAAG HET VAANDEL HOOG !’.  Dit uit zich ook in het verplicht dragen van de TSZ-training bij wedstrijden.


Enige uitzondering die we tot nader order toestaan is een zwarte joggingsbroek.


Het Bestuur heeft dit Huishoudelijk Reglement goedgekeurd in zijn vergadering van 27 april 2017 en zoals steeds vervangt het alle vorige versies.


Huishoudelijk Reglement

Sponsors